جردن، ناهید شرقی، بازارچه ناهید، واحد 14

تلفن: 26202000

ایمیل: info[at]babakpizza.com